Hoeveel kost Het Licht?

Tegenwoordig zoeken veel mensen hun toevlucht in de spiritualiteit. Dat wil zeggen dat mensen hun weg naar zelfbewustzijn en verlichting vinden.  Aan de andere kant neemt de waanzin toe. Het percentage zelfdodingen neemt toe en meer mensen hebben psychische klachten. We hebben te maken met mondiale crisissen en complete hellen doemen op uit de duistere krochten van de ziel van deze planeet,  zoals in Syrië, waar miljoenen mensen het slachtoffer zijn van levende moordmachines. Een wijs persoon heb ik horen zeggen: ”Hoe groter het Licht dat zich openbaart hoe meer duisternis er uit het collectieve bewustzijn omhoog wordt getrokken.” En: ”Voordat het Licht zich openbaart op deze planeet zal het eerst een tijdlang erg donker zijn, ook wel ‘The Final Redemption’ genoemd. ”

Buiten het waarheidsgehalte van deze visionaire stelling om vraag ik mij af: Hoe bereik je dat, het Licht in jezelf? Zijn yoga, healing-en meditatiecursussen de enige manieren? Of zijn er ook nog andere manieren om het Licht, ook wel liefde, bewustzijn en vergeving genoemd, te bereiken?

Naar mijn mening is het gevaar met al die spirituele cursussen dat je denkt dat als je ze niet doet dat je er dan veel slechter aan toe zult zijn. Maar al te vaak heb je te maken met een te fanatiek figuur die je schuldgevoel doet vergroten voor het níet doen van zo’n cursus en dat je leven alleen gered kan worden als je het wel doet. ‘Healing?’ ”Geen zin in. ” ”Nou dan zul je nog wel erg aan de materiële wereld gehecht zijn en nog niet toe zijn aan het verhevenere healing gebeuren.” ‘Yoga?’ ”Wat, wil je geen yoga doen? Haha, nee hoor meisje, dat klopt, dat doen ook alleen mensen wier geest op de ladder is naar het hogere.  Ergens ver boven jou.” ‘Kabbalah?’  ”Ben je bang dat het zo lijkt op het joodse religieuze? Dán zul je wel iets met satan hebben, hè, mevrouwtje satan zelve.” ‘Sjamanisme?’ ”Dát zijn mensen die andere mensen kunnen genezen. Dus… ook slechts aan een paar mensen toegedicht.”
Als je niets spiritueels doet, kun je blijkbaar maar beter inpakken en wegwezen, want ‘je bent een lager wezen, door satan in beslag genomen, in gevangenschap van deze materiële samenleving, totaal niet in contact met het hogere en al helemaal niet met je eigen ziel. Kortom, het zal er niet beter op worden voor jou. Misschien dat een cursusje aurareading je nog kan redden, maar voor de rest, vergeet het maar. De duisternis zal je overmeesteren en ze zullen je opeten, die boeven.  Je hebt het zo nodig, vooral nu.’

Zelf denk ik dat ik mij wel ga redden, met slechts een hardloopprogrammaatje van 3 keer in de week en dat de ware kabbalistische sjamanistische healende heks die ook aan yoga doet vooral opstaat wanneer er geld binnen komt in plaats van er uit. Ik houd het liever in mijn zak dan het te spenderen aan een cursus om er zo één te worden. 
Het Licht zal ik bereiken door het vooral te zíjn.  Het Licht zal ik verspreiden door vooral te delen. Het Licht zal ik zíjn als de geldklopperij binnen wil treden.

 

 

caroline • September 13, 2015


Previous Post

Next Post