Verstopte afvoerputten, huisvrouw zijn en het nieuwe geven.

Tot dusver verloopt mijn gedwongen nieuwe carrière als huisvrouw soepel. Ik neem alle taken van het huishouden op me, ik kook en ik zorg dat HIJ tevreden is. Dat ik me zorgen maak over de wereld, had niet gehoeven, maar wordt op prijs gesteld. Het feit dat ik me tergend afvraag WAAROM dit virus er is, en of dit een naargeestige god is, of anderszins een duivels verzinsel van kwaadaardige geesten die een virus bedenken om ons allemaal klein en onmachtig te maken om daarna de wereldmacht over te nemen en ik nu al vast op mijn vriend oefen hoe deze kwaadaardige geesten kapot te slaan, had in principe niet gehoeven, maar wordt, met gevaar voor eigen leven, enigszins op ”prijs gesteld.”

Nou ja, zo’n fantast ben ik nou ook weer niet. Ik blijf eigenlijk best wel nuchter en kalm. Ik denk zelfs dat het nou eenmaal gebeurt, dit soort dingen. Vroeger had je de pest, en later de tyfus, de Spaanse griep, cholera, en de Toppers. Dat is de natuur. Ik geloof dat we dat moeten accepteren, dat de natuur niet altijd leuke dingen doet. Inmiddels zoek ik er niets meer achter, nu ik heb geaccepteerd hoe de situatie is. Het is niet God, het is niet de duivel, het zijn geen kwalijke wereldlijke machten, het zijn geen buitenaardse krachten, het betreft hier niet ‘Het Einde der Tijden’, het is niet Rita Corita die uit haar dood herrijst om ons collectief dagelijks op te zadelen met veel te veel kopjes koffie, het is gewoon de natuur.

Een andere verklaring zou in het allerergste geval gewoon dit zijn: men moet hygiënisch te werk gaan met het verhandelen van dieren. In dat geval is het een stommiteit geweest van misschien wel 1 chinees op de lugubere Wuhanese markt die een aap met het virus verkocht waar de wereld aan ten onder kan gaan. In dat geval: dank je wel desbetreffende Chinees, jij wordt ontslagen.

Ondanks dat ik daarom nooit meer Chinees eet, (en dat ik na 2 weken thuis zitten ongeveer 8 kg ben aangekomen door het teveel eten aan toiletrollen in plaats daarvan), weet ik in ieder geval wel dat het alles om acceptatie, aanpassing, aanvaarding, flexibiliteit, liefde, vergeving en al die andere goede dingen gaat als verklaring van het waarom van deze Pandemie.  Metafysisch kan ik bedenken dat het virus er al was, maar dat het wachtte op een mogelijkheid uit te breken. In die zin voorbestemd om de mensheid naar een hoger plan te brengen. Was het niet via de lugubere praktijken op de Wuhanese chinese markt, dan had het wel via andere wegen zich verspreid. In dat opzicht is de theorie over de overgang van de oude naar de Nieuwe Wereld, misschien nog het meest van toepassing.  Dat leed dient ter transformatie om naar een hoger bewustzijn te gaan en dat we wakker worden geschud uit onze huidige manier van bestaan en dat we bewuster moeten zijn.

Wat ik in ieder geval doe is ”Het beste uit de situatie halen”. Wat ik merk bijvoorbeeld is dat ik door het thuis zitten met deze ene man leer goed samen te werken, op elkaar in te spelen en samen te functioneren. Iets wat de afwas eindelijk ten goede komt. Daar waar ik voorheen niet omkeek naar huis-tuin-en keukenaangelegenheden, worden al die zaken nu overbelicht. Ik was een troep-maker.  ”The Trouble-maker” zou je stoer kunnen zeggen.  Nu ben ik een top-huisvrouw. Want weer een ruzie over de resten uit het gootsteenzeefje halen, wat als gevolg kan hebben dat de gootsteen is verstopt, kunnen we ons niet veroorloven nu. Niet alleen kunnen we negativiteit niet aan, maar ook de situatie niet. Want een ontstopper is niet te regelen, en in dit tijdperk lijkt niet alleen een verstopte neus voor problemen te zorgen, maar dus ook verstopte afvoersystemen. Dat zou ik niet op mijn geweten kunnen hebben. Dát bijvoorbeeld, is nu van levensbelang en dáar zitten de grote levenslessen in voor mij. HOE BLIJFT HIER ALLES SCHOON EN NETJES, hangt als een levensbedreigend credo boven dit huishouden.

Op het gebied van relatie worden een aantal dingen aangekaart die normaliter ook onderbelicht werden. Want wat voelen wij eigenlijk voor elkaar? Die vraag vermeed ik eerst (als de pest!) door drukte, van het werk en tja van alles en nog wat. Want zo handig ben ik niet met al die gevoelens. Nu, is Liefde een werkwoord. Er wordt keihard gewerkt aan het vermijden van irritaties, boosheid, en andere triggers die ons functioneren, gezondheid en leven in gevaar zouden kunnen brengen. Harmonie is het oneindige doel en smeermiddel om deze crisis te overleven. Geven en nemen is de titel van deze nieuwe bijbel, die geschreven wordt terwijl de wereld zachtjes verder lijdt aan corona terwijl we ondertussen de curve aan het flatten-en zijn.  Werken aan wat je de ander te geven hebt, zou weleens de subtitel kunnen zijn van de film die Corona heet, waar we collectief figuranten in zijn op dit moment. ”Corona, en dat wat jij te geven hebt”, opdat niet alleen de ander tevreden blijft, maar zelfs een beetje gelukkig nog.

Nou vooruit dan maar, ik geef die mevrouw die mij dit leerde tijdens een esoterische oppep-training, die veel te veel geld kostte eigenlijk,  gelijk. Dat wat je te geven hebt, is de nieuwe tegeltjeswaarheid, die ook nog eens waar blijkt te zijn. Geef, zonder iets terug te willen ontvangen. En je overleeft deze crisis. Bovendien leer je met terugwerkende kracht sommige erge dingen nog wel te waarderen, zoals de Toppers. Succes!

caroline • March 28, 2020


Previous Post

Next Post